OSP Morzewo Ochotnicza Straż Pożarna Morzewo

Zarząd

 

 

 

Skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Morzewie:

 

  • Prezes - Dh Ryszard Golla
  • Naczelnik - Dh Arkadiusz Gawron
  • Z-ca naczelnika - Dh Marcin Pioch
  • Sekretarz - Dh Bartłomiej Mellenthin
  • Skarbnik - dh Przemysław Rentz
  • Gospodarz - dh Przemysław Fintz
  • Członek - dh Andrzej Kończak

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

 

  • Przewodniczący - Dh Grzegorz Kozera
  • Sekretarz - Dh Leszek Popowski
  • Członek - Dh Andrzej Hagedorn