OSP Morzewo Ochotnicza Straż Pożarna Morzewo

JOT

Jednostki Operacyjno - Techniczne są społecznym odpowiednikiem jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP.

Osoby wyznaczone do działania w strukturach takiej jednostki muszą posiadać odpowiedni wiek (18-65 lat), posiadać aktualne badania lekarskie, jak również posiadać ukończone przeszkolenie pożarnicze - odpowiednie do zajmowanej funkcji.

Skład JOT po zaalarmowaniu i zebraniu się w remizie zostaje skierowany w miejsce zagrożenia i bierze bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

 

W skład JOTu wchodzą:

 

1. Dh Arkadiusz Gawron - NACZELNIK (Funkcjonariusz PSP)

2. Dh Marcin Pioch - Z-ca NACZELNIKA

3. Dh Przemysław Fintz - DOWÓDCA

4. Dh Bartłomiej Mellenthin - KIEROWCA

5. Dh Ryszard Golla - RATOWNIK

6. Dh Przemysław Rentz - RATOWNIK

7. Dh Patryk Perski - RATOWNIK (Funkcjonariusz PSP)

8. Dh Grzegorz Kozera - RATOWNIK

9. Dh Filip Boruta - RATOWNIK

10. Dh Kamil Pioch - RATOWNIK

11. Dh Tomasz Opara - RATOWNIK

 12. Dh Leszek Popowski - RATOWNIK

13. Dh Emil Ratajczak - RATOWNIK

14. Dh Mikołaj Boruta - RATOWNIK

15. Dh Mikołaj Gapiński - RATOWNIK

16. Dh Mateusz Jędrzejek - RATOWNIK

17. Dh Mateusz Kończak - RATOWNIK 

18. Dh Andrzej Kończak - RATOWNIK

19. Dh Sebastian Maślanka - RATOWNIK

20. Dh Patryk Pasieta - RATOWNIK

21. Dh Tomasz Kin - RATOWNIK

22. Dh Marcin Bogusławski - RATOWNIK